Utbildning
Under min tid som rådman vid Västerås tingsrätt var jag under femton år ordförande i Fastighetsdomstolen och som hovrättsråd i Svea hovrätt arbetade jag på fastighetsavdelningen.

Med denna särskilda erfarenhet erbjuder jag föreläsningar och skräddarsydd utbildning inom det fastighetsrättsliga området. Jag har
bland annat
  • under flera år lett kurser i förvaltning av samfälligheter, särskilt utformade för styrelseledamöter i samfällighetsföreningar
  • föreläst i kursen "Fastighetsrätt vid köp och försäljning" anordnad av BFAB, www.bfab.se
  • undervisat vid KTH, avdelningen för fastighetsvetenskap, i Real Estate Law, ingående i ett masterprogram för akademiker från forna sovjetstater
  • undervisat på juristlinjen vid Stockholms universitet i plan-genomförande
Kontakta mig gärna för närmare diskussion om utbildning eller för referenser.

Dag Forsselius
Herserudsvägen 9 A lgh 1203
181 50 Lidingö
Mobil +46 (0)70 791 37 55
E-mail dag.forsselius@arbitrator.se