Medlare - Skiljeman
Alternativ tvistlösning - att söka lösa intressekonflikter på ett konstruktivt sätt och helst innan de lett till fastlåsta motsättningar - är ofta snabbare och billigare än att få tvisten prövad i domstol. Jag har gedigen erfarenhet av att hjälpa tvistande parter att komma överens, tidigare i min roll som domare och under senare tid som privat medlare.

Under senare år har jag även medverkat som skiljeman i ett flertal skiljeförfaranden, bland annat i kontrakts- och entreprenadtvister.

Grunden för min verksamhet är opartiskhet och objektivitet. Jag åtar mig uppdrag som medlare och som skiljeman i civilrättsliga tvister direkt från parterna eller efter förordnande av domstol eller av Stockholms Handelskammares medlings- eller skiljedomsinstitut, www.chamber.se.

Kontakta mig gärna för ytterligare upplysningar och referenser.
Dag Forsselius
Herserudsvägen 9 A lgh 1203
181 50 Lidingö
Mobil +46 (0)70 791 37 55
E-mail dag.forsselius@arbitrator.se