Dag Forsselius - Arbitrator -  Medling - Skiljedon

 
ARBITRATOR
  drivs av f.d. hovrättsrådet Dag Forsselius
 

Jag har mångårig erfarenhet av tvistlösning och förlikningsarbete från min tid som hovrättsråd i Svea hovrätt och dessförinnan rådman i Västerås och Handens tingsrätter. Som ordförande i Fastighetsdomstolen vid Västerås tingsrätt och som föreläsare har jag specialiserat mig på fastighetsrätt.

Jag åtar mig uppdrag som medlare och som skiljeman samt även utbildare inom det fastighetsrättsliga området.

För närmare information, klicka på rubrikrutorna.
Dag Forsselius
Herserudsvägen 9 A lgh 1203
181 50 Lidingö
Mobil +46 (0)70 791 37 55
E-mail dag.forsselius@arbitrator.se